Lärarhandledningar

Våra lärarhandledningar innehåller såväl information som förslag på praktiska uppgifter och de är uppbyggda med skolans läro– och kursplaner i åtanke. Tanken är att lärarhandledningen ska ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen och fungera som ett stöd i undervisningen inför, under och efter ett klassbesök på museet.

Materialet i lärarhandledningarna är fritt att kopiera, sprida och dela med sig av (om inget annat anges).

Under rubriken Dokument, till höger på denna sida, finner du alla lärarhandledningar att ladda ner som PDF.