Lärarhandledningar

Våra lärarhandledningar kan användas på flera sätt. De kan vara till hjälp när ni som klass vill förbereda er inför ett museibesök eller om du som lärare vill kunna leda din klass på egen hand i utställningarna. De kan också användas som inspirationsmaterial till eget skapande i klassrummet eller som fördjupningsmaterial för att arbeta vidare med utställningen efter ett besök på museet.

Tanken är att lärarhandledningen ska ge en grundläggande förståelse för den aktuella utställningen och fungera som ett stöd i undervisningen inför, under och efter ett klassbesök på museet. Våra lärarhandledningar innehåller såväl information som förslag på praktiska uppgifter och de är uppbyggda med skolans läro– och kursplaner i åtanke.

Materialet i lärarhandledningarna är fritt att kopiera, sprida och dela med sig av (om inget annat anges).

Under rubriken Dokument, till höger på denna sida, finner du alla lärarhandledningar att ladda ner som PDF.