Installationer

Fyren är en sex meter hög cylinderformad byggnad som ligger på en liten, låg kobbe strax intill Nordiska Akvarellmuseet. Längs museets långsträckta brygga löper Gunilla Hanssons installation Sjungande invånare inristad i plankorna.

Fyren, som stigen ur vattnet invid museet, är skapad av konstnärerna Wolfgang Winter och Berthold Hörbelt från Tyskland, som byggt verket av mintgröna drickabackar. Den är invändigt upplyst av åtta spotlights, och det starka ljuset lyser upp byggnaden så att den skiner likt en ljusgrön smaragd i det smala sundet mellan museets brygga och konstnärsateljéerna på Bockholmen. Man kan tydligt se den från den inre, livligt trafikerade farleden som leder från Marstrand, förbi Skärhamn mot Kyrkesund. Under sommaren, när vattnet är lågt och ganska varmt, kan krabbfiskande ungar lätt vada till Fyren och klättrande ta sig iland och in i den. Under stormiga höstkvällar kan havet stiga så att det helt översvämmar den lilla ön. Då står Fyren helt enkelt med fundamentet i vattnet.  

Installationen Sjungande invånare av konstnären Gunilla Hansson, består av en text inristad i bryggan som löper runt halva museet. Texten är en nyhetsnotis som berättar om hur en liten folkgrupp i Papua Nya Guineas övärld riskerar att förlora sin ö på grund havshöjningen.  
 
Länk till Wolfgang Winter och Berthold Hörbelt
Länk till Gunilla Hansson