Museet & skolan

En av Nordiska Akvarellmuseets grundidéer är begreppet konst och lärande. En kraftfull satsning på konstpedagogik och bildberättande för barn och unga innebär ett nära samarbete med främst Tjörns kommuns och VG-regionens skolor. 

Inom pedagogiken har vi genom åren samarbetat i ett flertal olika utvecklingsprojekt av varierande storlek och intensitet. Dessa har involverat bland annat skolor i regionen, konstskolor, högskolor och forskningsinstitut. Nordiska Akvarellmuseet är ett nyfiket museum som aktivt undersöker olika former för utveckling och lärande. Vi är öppna för idéer och förslag på nya samarbeten.​