Museet & skolan

En av Nordiska Akvarellmuseets grundidéer är begreppet konst och lärande. En kraftfull satsning på konstpedagogik och bildberättande för barn och unga innebär ett nära samarbete med främst Tjörns kommuns och VG-regionens skolor. 

I Tjörns kommun har en handlingsplan för en samordnad och stärkt barn-och ungdomskultur tagits fram. Estetiska läroprocesser står i centrum för detta arbete. Nordiska Akvarellmuseet har en viktig roll som resurs och kompetens för kommunens olika verksamheter för barn och unga i samtal, reflektion, konstskapande och kunskapande. Mer om detta kan man läsa i handlingsplanen som finns både på Tjörns kommuns hemsida och som PDF under Dokument till höger på denna sida.

Inom pedagogiken har vi genom åren samarbetat i ett flertal olika utvecklingsprojekt av varierande storlek och intensitet. Dessa har involverat bland andra skolor i regionen, konstskolor och högskolor. Nordiska Akvarellmuseet är ett nyfiket museum som aktivt undersöker olika former för utveckling och lärande. Vi är öppna för idéer och förslag på nya samarbeten.