Hoppa till huvudinnehåll
Skola

Skola

Nordiska Akvarellmuseet är ett nyfiket museum som tror på kopplingen mellan konst och kunskap. Ett besök på Nordiska Akvarellmuseet kan se ut på olika sätt. Som klass kan ni välja att besöka museet på egen hand eller i sällskap med våra konstpedagoger. Läs mer nedan.
Skola
skola japan
verkstad

Visning & verkstad

Upptäck och skapa konst tillsammans!  

Här upplever vi, samtalar om och skapar konst tillsammans! Konst och lärande är spännande, och ett klassbesök med Visning och verkstad ger eleverna fördjupade kunskaper om såväl sig själva som sin omvärld.  

Visning: Tillsammans med museets konstpedagoger upptäcker vi och samtalar om pågående utställning. 
Verkstad: Här knyter vi an till den konst vi upplevt och släpper loss fantasin och experimentlustan. I verkstadsarbetet är processen och det individuella skapandet viktigare än materialet och slutprodukten 
Målgrupp: Förskola–gymnasiet, folkhögskola 
Material: Varierande 
Tid: 2 timmar 
Pris: 800 kr(inkl. material)
Kontakt: Johan Hildingsson, vik. konstpedagog 
Tel. 0763–44 20 89
johan.hildingsson@akvarellmuseet.org 

konstsamtal för skolan

Här upplever vi och samtalar om konst tillsammans! 

Samtalet leds av en av museets konstpedagoger och utgår från konsten i aktuell utställning. 

Målgrupp: Förskola-gymnasiet, folkhögskola 
Tid: 1 timme 
Pris: 400 kr 
Kontakt: Johan Hildingsson, vik. konstpedagog 
Tel. 0763–44 20 89 
johan.hildingsson@akvarellmuseet.org

Besök museet på egen hand

Lärare och elever är varmt välkomna att besöka museet  för att uppleva våra utställningar. Meddela gärna museet i förväg om ni planerar att besöka museet med en större grupp. 

Kontakt: Museets växel
info@akvarellmuseet.org
0304–60 00 80 

titta
måla
lärare
siluetter
skola rull
dansa
kikare