Hoppa till huvudinnehåll
Stipendium

Stipendium

vägg

Nordiska Akvarellmuseet har sedan starten haft målsättningen att aktivt bidra till konstnärlig utveckling och verkar för att göra museet till ett vidgat rum för tankar och processer genom att erbjuda konstnärer ateljé och boende i gästateljéerna invid museet. Museet vill främja konstnärliga nätverk, arbetsro, inspiration – för konstens tillblivelse. Vi är nyfikna på vilka möten och processer som kan uppstå mellan konstnären, platsen, besökarna och utställningen.

För mer information om museets vistelsestipendium, kontakta Anna Berglund, anna.berglund@akvarellmuseet.org.

7dagar / Nordiska Akvarellmuseets kortstipendium

Nordiska Akvarellmuseets 7dagar-residens erbjuder konstnärer inom alla konstarter sju dagars kostnadsfri vistelse i en av våra gästateljéer samt ett resebidrag på upp till 1000 kr. Varje år tilldelas sex-åtta konstnärer stipendiet, residensperioden infaller under vår eller höst.

Hur du ansöker: Ansökan ska innehålla en kort motivering samt beskrivning av den sökandes konstnärliga verksamheten i form av bilder, filmklipp, webblänkar eller liknande. Skicka ansökan som en samlad pdf-fil på max 10 sidor. Om dokumentet överstiger 10 Mb, använd WeTransfer eller liknande filöverföringstjänst. Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av museets personal.
Sista ansökningsdag är 1 oktober varje år.

NAS-residens för Nordiska Akvarellsällskapets medlemmar

Varje år tilldelas en medlem i Nordiska Akvarellsällskapet två veckors vistelse i en av museets gästateljéer. NAS-residenset riktar sig till konstnärer som i någon form förhåller sig till akvarellmediet. Vistelsen förläggs under vår eller höst kommande år.

Hur du ansöker: Ansökan ska innehålla en kort presentation av den sökandes konstnärliga verksamhet, samt medlemsnummer. Skicka ansökan som en samlad pdf-fil på max 10 sidor. Om dokumentet överstiger 10 Mb, använd WeTransfer eller liknande filöverföringstjänst. Urvalet görs av en arbetsgrupp bestående av representanter ur museets personal tillsammans med en yrkesverksam konstnär. 
Sista ansökningsdag är 1 februari varje år.

Kontakt och ansökan

Ansökan till museets residens och frågor mailas till: Anna Berglund, anna.berglund@akvarellmuseet.org