7.53.9 2017

Arne Isacsson

Landskap var ett centralt motiv i Arne Isacssons (1917– 2010) skapande. Naturen, särskilt i Bohuslän, var hans outsinliga inspirationskälla. Han studerade årstidernas gång och ljusets skiftningar i klipporna och havet. Hans rena, figurativa kompositioner med skira färglager som överlappar varandra är både monumentala och poetiskt förenklade på samma gång.

Arne Isacsson arbetade mestadels med ett klassiskt akvarellmåleri. Livet igenom var han dock öppen för experiment och nytänkande, och betydelsen av hans pedagogiska gärning kan inte överdrivas. 1944 grundade han Gerlesborgsskolan i Bohuslän med filial i Stockholm 1958, han skrev läroböcker i olje- och akvarellmåleri och blev professor i akvarellteknik. Han var också en av initiativtagarna till uppkomsten av Nordiska Akvarellmuseet.

Under sommaren visar museet en omfattande utställning med Arne Isacssons verk och firar hans gärning som konstpedagog och författare. 2017 skulle han ha fyllt 100 år.

Introduktion till utställningen med Arne Isacsson på Nordiska Akvarellmuseet