20.9 201528.2 2016

Äventyret kan börja

Ett urval ur museets samling

Utställningen lånar sin titel från akvarellmästaren Arne Isacsson. Hans tanke ringar in de möjligheter och utmaningar som varje konstnär ställs inför i arbetet med ett nytt verk. I bildurvalet avspeglas olika vägar som konstnärer kan ta medan de väljer material, motiv och tillvägagångssätt. Varje beslut är en milstolpe under den äventyrliga resan mot ett fullbordat verk. 

”Akvarellisten är som en dirigent; redan när han möter orkestern – färgerna – anar han de rika möjligheter som finns förborgade där. När orkestern kopplas till partituret – färgerna till motivet – frigörs alla krafter. Nu kommer det an på dirigenten vad han kan locka ut av det hela. Triangeldramat spelas upp. De tre M:en är på plats: Målaren, Materialet, Motivet. Alla resurser är tillgängliga. Dirigenten fattar sin pensel – äventyret kan börja.” - Arne Isacsson

Konstnärer: Eva Berge, Ann Mari Didoff, Carin Ellberg, Hreinn Fridfinnsson, Kristjan Gudmundsson, Simon Gärdenfors, Torgeir Husevaag, Petri Hytönen, Arne Isacsson, Bernd Koberling, Michael Kvium, Ian Mckeever, Maria Nordin, Maija Närhinen, Torbjörn Olsen, Katja Tukiainen, Leiken Vik