27.915.11 2009

Cecilia Edefalk & Hilma af Klint

Betrakta växter

Hösten 2009 visar Nordiska Akvarellmuseet en utställning med verk av konstnärerna Cecilia Edefalk och Hilma af Klint. En serie av Cecilia Edefalks mycket tidiga arbeten med växt och naturmotiv presenteras i dialog med ett urval av konstnären Hilma af Klints esoteriska blomsterstudier i akvarell från tidigt 1900-tal. Att varken Cecilia Edefalks eller Hilma af Klints akvareller tidigare visats gör denna utställning helt unik.

Målningarna är tillkomna under en tidsperiod på fyra år och hon målade växterna på plats under resor, från den svenska västkusten till Sicilien, Spanien, Portugal, Wales och Mallorca. Hos både Cecilia Edefalk och Hilma af Klint finns ett intresse för att undersöka seendet och hur våra sinnen uppfattar och tolkar världen. Två olika bildvärldar får i denna utställning belysa varandra och nya tolkningsmöjligheter öppnas som vidgar perspektiv på båda konstnärskapen.

Hilma af Klint levde mellan 1862-1944. Hon utbildade sig till konstnär vid Konstakademien i Stockholm och arbetade i tidens naturtrogna och avbildande tradition fram till 1906. Tidigt hade hon intresserat sig för teosofi, en lära som ville ge djupare insikter om andlighetens natur. Efter flera års andliga studier började hon skapa abstrakta symboliska bilder som tillkom i dialog med andeväsen. Hilma af Klint trodde inte att samtiden var mogen att förstå hennes konst och skrev i sitt testamente att hennes livsverk tidigast fick visas tjugo år efter hennes död. Idag förvaltas hennes konst av Stiftelsen Hilma af Klints Verk som generöst lånat ut ett urval akvareller till denna utställning.