22.9 20195.1 2020

Det som växer

Ur museets samling

Strandtrift, Vass och Röllika. I den bohuslänska naturen utanför museet går det att hitta många spännande växtarter, men även i museets konstsamling sprakar det av liv. Vi visar verk av konstnärer som inspirerats av naturens rika flora, vilket har givit upphov till en lika stor mångfald av uttryck.

Medverkande konstnärer: Line Bergseth, Guðrún Einarsdóttír, Carin Ellberg, Hreinn Friðfinnsson, Martin Jacobson, Bernd Koberling, Anne Koskinen, Elina Merenmies, Eggert Pétursson, Anu Tuominen, Carl Wargh