8.23.5 2015

Det var fyra gånger...

Harriët, Eva, Kitty, Nadja

Som en linje i arbetet med den traditionella och samtida akvarellkonsten har Nordiska Akvarellmuseet ett särskilt fokus på bildberättande för barn och unga.
Det var fyra gånger...Harriët, Eva, Kitty, Nadja är den femte utställningen med detta tema i blickpunkten.
Här möter vi fyra konstnärer och bilderboksskapare från fyra europeiska länder, alla med ett djupt personligt bildspråk och berättelser som utmanar och förundrar. I utställningens rum kommer de att presentera sina böcker, men också helt andra sidor av sina konstnärskap. De har valt att arbeta tillsammans och låta sina olika världar kollidera och mötas i ny konst, nya bilder och nya berättelser.

Tidigare utställningar på samma tema:

22.9 2013 – 16.2 2014
Bilderbokens nya skepnader

31.1 – 14.3 2010
Art, Comics, Life – Samtida nordiska serier

1.5 – 13.9 2009
Elsa Beskow

12.2 – 9.3 2007
Bilden, barnet och berättelsen

Media:

Göteborgs–Posten skriver om utställningen. Klicka här.
SR:s Kulturnytt om utställningen. Lyssna här.