29.430.9 2018

Fusion

Fusion – ett litet ord med många betydelser. En konstsamling, såsom Nordiska Akvarellmuseets, är en form av fusion. Enskilda verk förenas i en större helhet, precis som de gör i samband med grupputställningar. Konstverk visas i nya konstellationer, ibland förväntade och ibland udda.

Sommarutställningen ger inblick i museets samling. Från smått till stort. Från sockersött till obehagligt. Vi låter verken spilla utanför ramarna och bli en del i mötet mellan konsten, människorna och naturen. Dags för nya fusioner att bildas!