19.58.9 2019

Grannskap – ur museets samling

Människor formar genom livet intima band till varandra, sig själva och till platserna där de bor och rör sig. Sommarens urval ur museets samling utforskar relationen till det som finns i vår närhet.

Medverkande konstnärer: Gunilla Hansson, Martin Jacobson, Peter Land, Lars Lerin, Maria Nordin, Fredrik Söderberg, Gunnel Wåhlstrand.