23.92.12 2012

Natur

Ur museets samling

Intresset för hur det mänskliga ögat uppfattar omvärlden har en lång tradition. Den är förenad med en idé om att en av konstens uppgifter är att tolka naturen genom ett unikt mänskligt temperament. Nordiska Akvarellmuseet presenterar här verk ur den egna samlingen, där naturtemat är rikt representerat. Konstnärer från flera generationer undersöker och gestaltar tankar och idéer om naturen som plats och kraft. De skildrar vidsträckta landskap med berg och vatten men också människogestalten i samspel med naturen. Konstnärerna riktar blicken utåt för att fånga skiftningar i den fysiska verkligheten och omsätter sinnesintrycken till färg och form. Men de blickar även inåt mot både psyket och historien och gestaltar andra världar än den fysiskt synliga.

Representerade konstnärer:

Anna Bengtsson, Sverige

Kjell Ekström, Finland

Saara Ekström, Finland

Hreinn Frifinnsson, Island

Peter Frie, Sverige

Georg Guni, Island

Gunilla Hansson, Sverige

Torgeir Husevaag, Norge

Icelandic Love Corporation, Island

Kati Immonen, Finland

Arne Isacsson, Sverige

Lars Lerin, Sverige

Lena Mattsson, Sverige

Tone Myskja, Norge

Adam Saks, Danmark