Hållbarhet & personuppgiftspolicy

Nordiska Akvarellmuseet och vatten hör ihop på flera sätt. Det är beläget vid strandkanten och delar av huset står på pålar ute i vattnet. Vi värnar om havet och livet i havet. Museets miljöarbete är en ständig process. Mycket återstår att göra, men mycket har också gjorts genom åren.

Nordiska Akvarellmuseet är medlem i Swedish Welcome, en organisation som arbetar för bättre gästupplevelser och hållbar utveckling. Genom återkommande tester av professionella rådgivare får vi veta hur gäster upplever oss och får goda råd om hur vi kan fortsätta utvecklas. På så sätt blir det lättare för dig att välja upplevelser och boenden som sätter dig som gäst i fokus och som visar omtanke om människor och natur. Nordiska Akvarellmuseet är ett av fyra anslutna företag i Sverige som uppnått det högsta betyget, Enastående upplevelse. Läs mer här
Mer information om Swedish Welcome finns på deras hemsida.

Några miljöfakta

 • Uppvärmning av byggnaden sker med hjälp av bergvärme.
 • Gästateljéerna värms upp med luftvärmepumpar.
 • Belysningen i utställningshallar och stora delar av utomhusmiljön består av LED-lampor.
 • Endast miljömärkta kemikalier används vid rengöring.
 • Endast miljömärkt papper används inom administrationen.
 • Sopsortering av verkstads- och hushållsavfall.
 • Museet erbjuder busstransport av besökare från och till Göteborg vid ett antal arrangemang per år.
 • Museet medverkar sedan flera år i arrangemanget Västerhavsveckan där målsättningen är att öka medvetenheten om havsmiljön.
 • Museet arbetar aktivt med att minska vattenförbrukningen. Som ett led i detta har samtliga toalettstolar bytts ut mot ännu mer snålspolande varianter och alla kranar försetts med snålspolande munstycken.

Planer inför framtiden

 • LED-belysning i hela huset och i vår närmaste utemiljö.
 • Att ytterligare förbättra förutsättningarna för omhändertagande av färg m.m. i verkstäderna. 
 • Investera i solceller/solpaneler för att minska museets elförbrukning. 

Personuppgiftspolicy / GDPR

Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet ansvarar för och värnar om all den personliga information vi förses med i vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att ni som får inbjudningar till våra vernissager, ni som är anställda vid museet eller söker anställning hos oss, ni som är museibesökare, bokar boende i våra ateljéer, är deltagare på våra kurser, förser oss med konst eller bilder, är kund eller leverantör ska känna er trygga med hur vi hanterar och förvarar era personuppgifter. Er personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra verksamhetsprocesser. Du kan läsa mer om vår personuppgiftspolicy genom att klicka här.