Museet & skolan

En av Nordiska Akvarellmuseets grundidéer är begreppet konst och lärande. En kraftfull satsning på konstpedagogik och bildberättande för barn och unga innebär ett nära samarbete med främst Tjörns kommuns och VG-regionens skolor. Nedan följer information om vad museet kan erbjuda skolorna. Besökare under 25 år har fri entré till museet.

​Visning & Verkstad

Elever från förskolan till gymnasiet är välkomna att arbeta med aktuell utställning tillsammans med museets konstpedagoger. Ett besök med visning och verkstad tar två timmar och innehåller besök i utställningen med samtal och arbete i verkstaden. 
Två grupper kan arbeta parallellt. Klassen kan också förlägga en heldag till museet. Då arbetar först halva gruppen med en konstpedagog medan resten arbetar med sin lärare. Därefter byter grupperna plats.

Pris: 400kr (2 tim, max 15 elever)

Lärarvisning & lärarhandledning

Inför varje ny utställning inbjuds skolans lärare till en kostnadsfri visning. Museets konstpedagoger berättar då om utställningen, ger inspiration och tips på hur man kan arbeta med eleverna kring utställningen. Dessutom erbjuds det till vissa utställningar en lärarhandledning som ska fungera som ett stöd i undervisningen inför, under och efter ett klassbesök på museet. 

Pågående utställningar: 
De utställningar som visas är Arne Isacsson och Åtta konstnärer - ur museets samling. Mer information här.

Lärarvisningar Arne Isacsson:
Onsdag 10 maj kl.18.00
Torsdag 11 maj kl. 18.00
 

Fokusskolor

I samarbete med Tjörns kommun arbetar vi med ett upplägg där alla elever och lärare på en skola arbetar tillsammans på museet under en utställningsperiod. 

Museets konstpedagoger besöker skolan och presenterar tankar och upplägg för lärarna innan arbetsperioden. Under utställningen kommer samtliga klasser till museet på ett två timmar långt besök med både utställningssamtal och verkstad.

Elevernas arbeten dokumenteras och efter arbetsperioden sammanställs en presentation. Den kan exempelvis vara digital i form av ett bildspel, eller en utställning som visas under en kortare period.

Samverkan

I Tjörns kommun har en handlingsplan för en samordnad och stärkt barn-och ungdomskultur tagits fram. Estetiska läroprocesser står i centrum för detta arbete. Nordiska Akvarellmuseet har en viktig roll som resurs och kompetens för kommunens olika verksamheter för barn och unga i samtal, reflektion, konstskapande och kunskapande. Mer om detta kan man läsa i handlingsplanen som finns både på Tjörns kommuns hemsida och här som PDF.

Inom pedagogiken har vi genom åren samarbetat i ett flertal olika pedagogiska utvecklingsprojekt av olika storlek och intensitet. Dessa har involverat bland andra skolor i regionen, konstskolor och högskolor. Nordiska Akvarellmuseet är ett nyfiket museum som aktivt undersöker olika former för utveckling och lärande. Vi är öppna för idéer och förslag på nya samarbeten.
 

Besök museet på egen hand

Alla lärare och elever är varmt välkomna att besöka museet och se och arbeta med den aktuella utställningen. Det är fri entré för alla under 25 år.

Lärarvisningarna, som museet erbjuder vid ett par tillfällen till varje ny utställning, är ett bra sätt att skaffa sig förhandskunskap om utställningen och få idéer till eget arbete. Museets pressmaterial med text och ett urval av bilder är ett bra sätt att förbereda besöket.

Om ni planerar att besöka museet med en större grupp, är det bra att meddela detta i förväg.

Kontakt:
Linnéa Axelsson, konstpedagog: linnea.axelsson@akvarellmuseet.org