Stöd museet

Minnesgåva

I samband med en nära anhörigs bortgång kan du hedra personen med en donation till Nordiska Akvarellmuseet. Museet är ett kulturellt nav på Tjörn som främjar bygdens och regionens utveckling.

Det går också att testamentera valfri summa till museet. Den avlidnes sista vilja ska finnas uttryckt i ett formellt testamente för att det ska gälla.

Du kan själv välja projektområde för gåvan:

​Nordisk samtidskonst

​Inköp till samlingen, ett unikt nutida och framtida kulturarv.

Ungt skapande

Främja möjligheten för barn och ungdomar att via konsten och skapandet finna sin väg till uttryck, mening och röst.

Pedagogisk utveckling & forskning

​Stöd arbetet med att utveckla museets pedagogiska metoder, i såväl praktik som teori, samt inom den akademiska forskningen.

Ditt stöd gör skillnad!

Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
​Bankgiro för gåva: 5166-3755
Swishnummer för gåva: 1236418602
Märk med minnesgåva och eventuellt projekt.
Varmt tack för din gåva.​