Stöd museet

Nordiska Akvarellmuseet är ett kulturellt nav på Tjörn som främjar bygdens och regionens utveckling. Det främsta målet är att berika människors liv genom spännande och starka möten med konst. Grunden är akvarellen som medium i såväl temporära utställningar som i arbetet med konstsamlingen. 

Vill du ge ett ekonomiskt bidrag till museet? Då går ditt bidrag främst till konstinköp. På så sätt kan samlingen växa och bli till glädje för samtida och framtida generationer. Den kan fortsätta att
utgöra kärnan i museet som utställningsform, forskningsunderlag och verktyg i det konstpedagogiska arbetet. 

 

Minnesgåva

I samband med en nära anhörigs bortgång kan du hedra personen med en donation till Nordiska Akvarellmuseet. Museet är ett kulturellt nav på Tjörn som främjar bygdens och regionens utveckling.

Det går också att testamentera valfri summa till museet. Den avlidnes sista vilja ska finnas uttryckt i ett formellt testamente för att det ska gälla.

Du kan själv välja projektområde för gåvan:

​Nordisk samtidskonst

​Inköp till samlingen, ett unikt nutida och framtida kulturarv.

Ungt skapande

Främja möjligheten för barn och ungdomar att via konsten och skapandet finna sin väg till uttryck, mening och röst.

Pedagogisk utveckling & forskning

​Stöd arbetet med att utveckla museets pedagogiska metoder, i såväl praktik som teori, samt inom den akademiska forskningen.

Ditt stöd gör skillnad!

Insamlingsstiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
​Bankgiro för gåva: 5166-3755
Swishnummer för gåva: 1236418602
Märk med minnesgåva och eventuellt projekt.
Varmt tack för din gåva.​