Hoppa till huvudinnehåll
Historia och arkitektur

Historia och arkitektur

röd

MUSEETS HISTORIA

Redan 1989, när Nordiska Akvarellsällskapet bildades, levde drömmen om en plats i Norden för akvarellkonsten, för konstnärligt arbete, forskning och undervisning om akvarellteknik, papper och pigment. Akvarellsällskapet bjöd in 40 kustkommuner, från Oslo till Köpenhamn, att anmäla sitt intresse för att göra verklighet av visionen. 

En av de kommuner som anmälde sitt intresse för att husera detta centrum för akvarellkonst var Tjörns kommun. Ett villkor var att museet skulle byggas i vacker natur, nära havet. Tjörn vann sällskapets förtroende och valdes år 1995 ut som Nordiska Akvarellmuseet hemvist. Samma år bildades Nordiska Akvarellmuseets Vänförening och året därpå var även stiftelsebildningen mellan Nordiska Akvarellsällskapet och Tjörns kommun klar.   

År 2000 stod ett centrum för akvarell klart och 16 juni invigdes Nordiska Akvarellmuseet. Verksamheten drogs igång med en rivstart och ganska snart stod det klart att de mål för antalet besökare som museets ledning satt för verksamheten var i underkant. Sedan dess har museet haft mer än tre miljoner besök, blivit 20 meter längre och lockar idag människor från alla kontinenter. 

Byggnation
Byggnationen av Nordiska Akvarellmuseet påbörjades 1999 och huset stod klart året därpå.
Ovanifrån
Museibyggnaden och gästateljéerna sedda uppifrån, vintern 2018. Foto: Per Pixel Petersson

BYGGNADEN

När Nordiska Akvarellmuseet skulle byggas, utlystes vad som kom att bli Nordens dittills största arkitekttävling. 386 arkitektförslag lämnades in och vann gjorde slutligen Niels Bruun och Henrik Corfitsen från Danmark med sitt förslag Mötet. Förslaget innehöll en museibyggnad på strandkanten och fem gästateljéer uppförda på betongpelare i vattnet. Byggnationen påbörjades 1999 och stod klart året därpå. 

Museibyggnaden har en enkel framtoning som smälter in i miljön. De faluröda väggarna på fasaden matchar omkringliggande byggnader och sjöbodar, medan järnvitriolen på gästateljéerna samspelar med klippornas färgspel. Museet har en stomme av betong och stål. Utöver den faluröda, stående träpanelen återkommer inslag av blått och grått. Byggnaden är funktionell, eftersom det kräver särskilda krav på klimat och säkerhet att förvara och bevara konst, särskilt den på papper. Omkring museibyggnaden löper en bryggpromenad som förbinds med gästateljéerna på Bockholmen på andra sidan sundet via en träbro.

Foajéns placering gör att huset kan användas för arrangemang och restaurangbesök även när museets övriga verksamhet är stängd. Husets totalyta är 3 362 kvm (efter utbyggnation 2012). Inredningsarkitekt var vid invigningen Karin Nyrén och återkommande material i interiören är betong, alm och såpbehandlade grangolv.

Ur juryns utlåtande:

"Byggnaden har placerats längs strandlinjen, delvis ute i vattnet. Ingreppen i landskapet har reducerats till ett minimum. En självständig, professionell hållning vid användningen av traditionella byggnadsmaterial präglar förslaget som smälter väl in i den byggda miljön." 

Vidare menar juryn att det faktum att gästateljéerna har lagts på Bockholmen, vilket inte var ett krav i utlysningen, på andra sidan det lilla sundet, gör att det "skapas ett sammanhang över vattnet som gör akvarellmuseet till en viktig del i detta rum".

År 2012 byggdes museet ut med en ny konsthall och stod då klart enligt de ursprungliga planen. Arkitekter var Tengbom.

Ritning
Ritning över museets utställningshallar, skala 1:200