Hoppa till huvudinnehåll
Om museet

Om museet

En plats för möten mellan konst, människor och natur och ett centrum för konst baserad på vatten, pigment och papper.
museet mobil

Med nyfiken blick har Nordiska Akvarellmuseet sedan invigningen år 2000 sett på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv, mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition. Detta görs genom utställningar, forskning, konstpedagogik, förmedling och genom att främja den nordiska konstscenen. Det som började som en vilja att belysa ett medium har vuxit till ett större sammanhang, som avspeglas i såväl den internationella konsten som i det lokala kulturlivet. 

Vi bryter ner akvarellmediet till dess huvudsakliga beståndsdelar: vatten, pigment och papper. Vi betraktar dessa komponenter från tre perspektiv: akvarellen som tradition, akvarellen som uttryck och akvarellen som koncept. Vi breddar betydelsen av ordet ”akvarellkonst” när vi granskar dess roll idag och igår, med målet att berika människors liv genom spännande och starka möten med konst.

PEDAGOGIK & PROGRAM

En av Nordiska Akvarellmuseets grundidéer är begreppet konst och lärande. Museet har sedan dag ett bedrivit en bred pedagogisk verksamhet. Vi har ett nära samarbete med skolor från Tjörns kommun och erbjuder även verksamhet till övriga Västra Götalandsregionen såväl som resten av landet. Årligen erbjuds ett rikt kursutbud, för stora och små, erfarna och amatörer. Visningar, audioguider och programpunkter är av stor vikt för att fördjupa upplevelsen av pågående utställningar. Genom åren har vi utvecklat den digitala förmedlingen som kunskapsväg och utvecklar kontinuerligt nya sätt att tillgängliggöra konsten.

Genom arrangemang fördjupas och breddas konstupplevelsen, och anknyter till museets grundtanke att vara en gränsöverskridande plats för möten mellan konst, natur och människor. Arrangemangen väcker nyfikenhet och fungerar som en bro till museets huvudsakliga uppgift: att förmedla kunskap om och upplevelser av akvarellen som konstform.

KONSTNÄRLIG UTVECKLING

I Nordiska Akvarellmuseets uppdrag ingår att stimulera till möten mellan konstnärer och till konstnärlig och kreativ utveckling. Detta gör vi bland annat genom forskning, projekt, samarbeten och residensstipendier. De projekt vi driver, i egen regi och i samverkan med andra, har genom åren omfattat såväl konstpedagogik och digital förmedling som konstnärliga uttryck och bilderboksestetik.

År 2010 utsågs Nordiska Akvarellmuseet till årets museum

”För sitt framgångsrika arbete att med hög kvalitet peka på mångfalden och bredden inom akvarellkonsten och bibehålla sin attraktionskraft med höga publiksiffror som följd. Museet producerar utställningar av världsklass och är ett föredöme vad gäller kopplingen mellan museum, forskning och utbildning. Museet tänjer gränserna och visar världen i lokalsamhället. Ett museum som har förändrat en ort.”

Stöd museet

Med generöst stöd från samarbetspartners, vår vänförening och privatpersoner kan museets konstsamling fortsätta att växa. Genom att stödja museet ekonomiskt blir du delaktig i att skriva konsthistoria. Du kan välja om bidraget ska gå till konstinköp, pedagogik, forskning eller annat utvecklingsområde. Vill du ge ett ekonomiskt bidrag till museet? Kontakta oss så ger vi mer information.

Kontakt
besökare