Hoppa till huvudinnehåll
Vänföreningen

Vänföreningen

Som medlem i Vänföreningen stödjer du Nordiska Akvarellmuseet och är en del av en gemenskap med andra konstintresserade.
Folk

Vänföreningens ändamål är att på olika sätt stödja Nordiska Akvarellmuseet. Föreningen bildades redan 1995 och har idag cirka 800 medlemmar, främst i de nordiska länderna. Medlemskapet är till glädje både för medlemmarna och museet. 

Medlemmar har möjlighet att delta aktivt i museets verksamhet som volontärer. Det kan till exempel innebära att finnas till hands i föreningens egen informationsdisk under högsäsong, svara på besökarnas frågor och vara behjälpliga där det behövs. Man bidrar också med praktiska insatser vid vernissager och vissa kulturarrangemang. Vänföreningen anordnar dessutom arrangemang i egen regi.

MEDLEMSFÖRMÅNER

  • ​Inbjudan till museets vernissager
  • Exklusiv visning av ny utställning kvällen före vernissagedagen
  • Årskort som gäller alla utställningar under året
  • Rabatt på aktuella utställningskataloger
  • Rabatt på entréavgiften till de kulturprogram där museet är huvudarrangör
  • Informationsbladet Akvarellspegeln fyra gånger per år
  • Medlem deltar i vänföreningens årliga konstlotteri
  • Tillgång till vänföreningens konstresor

MEDLEMSAVGIFT

Enskild medlem 200 kr, makar/sambor 350 kr, företag 2000 kr​

bubbel
karin

BLI MEDLEM 

Läs igenom medlemsförmånerna ovan. Du kan även hitta dessa i Akvarellspegeln på Nordiska Akvarellmuseet eller gå in på föreningens hemsida.

Vill du bli medlem betalar du in medlemsavgiften (200 kr för enskild medlem, 350 kr för makar/sambor och 2000 kr för företag) på något av följande sätt: 
Bankgiro: 5014-8139
Swish: 1232124964.
Märk inbetalningen med namn, adress och mailadress.

Medlemskortet och Akvarellspegeln kommer till din adress, så snart du betalat in avgiften.

Du kan även besöka Vänföreningens disk på museet under sommaren. Genom att betala medlemsavgiften kontant eller med Swish kan du få med dig medlemskortet och Akvarellspegeln direkt i handen.

Välkommen i Nordiska Akvarellmuseets vänkrets!
Kontakt: kontakt@akvarellmuseetsvanner.se