Museets samling

Nordiska Akvarellmuseet är en plats för möten mellan konst, människor och natur och ett centrum för konst baserad på vatten, pigment och papper.

Nordiska Akvarellmuseets målsättning är att se på akvarelltekniken från samtidens och den nutida konstens perspektiv mot bakgrund av akvarellmåleriets tradition. Vi för en diskussion om akvarellens möjligheter och sprider kunskap om hur konstnärer idag och i historien använt vatten och pigment för att skapa konst. Vi undersöker akvarellen utifrån tre perspektiv: traditionell akvarell, akvarellen som uttryck och akvarellen som koncept.

Sedan starten år 2000 har museet visat konst i världsklass av bland andra Salvador Dali, Bill Viola, Louise Bourgeois och nordiska favoriter som Anders Zorn, Helene Schjerfbeck, Asgrimur Jonsson, Julie Nord och Lars Lerin. Läs mer om våra tidigare utställningar här.

Konstsamlingen är en aktiv och viktig del av verksamheten. Museet har sedan starten köpt in verk av drygt 100 samtida konstnärer från hela Norden. De flesta inköpen görs i samband med museets separatutställningar. Urval ur samlingen visas jämsides med de övriga utställningarna.