Hoppa till huvudinnehåll
Flora, Fauna och Kroppens tunna skal

Denna utställning har passerat

Flora, Fauna och Kroppens tunna skal

  kalle sanner
  Verk av Maria Nordin och Bernd Koberling i utställningen Flora, Fauna och Kroppens tunna skal. Foto: Kalle Sanner

  Lars Lerin, Maria Nordin och Bernd Koberling är kända namn och representerar tre olika konstnärsgenerationer. De rör sig inom olika tematiska kretsar, arbetar med olika uttryck och utstrålar olika energier. Gemensamt, förutom den virtuosa akvarelltekniken, har de en djup vänskap till museet. I deras konst ryms också de estetiska värden som alltid är lika aktuella. Bruno Liljefors verkade kring sekelskiftet 1800–1900-tal, men har inspirerat en rad konstnärer och varit stilbildande genom sitt sätt att avbilda fåglar. I utställningen presenteras han tillsammans med Lars Lerin.

  Utställningen består av tre självständiga delar: Flora, Fauna och Kroppens tunna skal.

  Bernd Koberling / Flora
  Bernd Koberlings konst rör sig vanligtvis kring växtriket. Inspirationen utgör ofta naturen på nordliga breddgrader. Under de senaste 30 åren har konstnären regelbundet återvänt till Island. Hans blick riktas mot de oräkneliga skiftningarna i den arktiska floran. Koberlings sinnliga akvareller är som alkemiska experiment där vatten och pigment avspeglar livet i mikrokosmos. I den utställningen visas några av konstnärens senaste målningar där färgpaletten har intensifierats och formspråket rör sig mer mot det abstrakta än det figurativa. 

  Lars Lerin möter Bruno Liljefors / Fauna
  (förlängs till 31.1 2021)
  Lars Lerin är en av Sveriges mest älskade konstnärer och har blivit känd för sin mästerliga behandling av ljusdunklet. Produktiv som få skapar Lerin målningar som ger kropp åt stämningar och etsar sig fast i minnet. Ett av de viktiga spåren i Lerins mångsidiga skapande är bilder av djur. Med teknisk skicklighet och hjärtans omsorg om de oansenligaste gestaltar Lerin småfåglar, sorkar och harar.

  Lars Lerins känsliga akvareller visas i relation till några studier av djurmålaren Bruno Liljefors (1860–1939).

  Vilddjur var Bruno Liljefors favoritmotiv. Han fascinerades av Charles Darwins evolutionslära och kombinerade sin konstnärliga talang med egna naturstudier av djurs beteenden. Som djurmålare var Liljefors nyskapare och stilbildare av internationell räckvidd. Under 1880-talet arbetade han efter naturalismens principer och förenade jägarens och naturforskarens krav på exakthet. Motiven gestaltades gärna på nära avstånd, delvis under inspiration från japansk konst. Scenarierna var i sin tur dramatiska och förstärktes av Darwins teorier om varje arts kamp för sin överlevnad. Med tiden började Liljefors upplösa sin penselskrift och närmade sig impressionisternas natursyn, där ögonblicksstämningar spelade en central roll. En stor betydelse i hans måleri hade även djurens naturliga omgivning – det nordiska skymningslandskapet och den mörka skogen.  

  Maria Nordin / Kroppens tunna skal​
  ​(förlängs till 31.1 2021)
  ”Den gamla världens kropp är släkt med kosmos. Den nya världens kropp är autonom, men ensam” skriver idéhistorikern Karin Johannisson. I gestaltningar av kroppen möts natur och kultur. Människokroppen är också utgångspunkten för Maria Nordins skapande. I hennes konst gestaltas kroppen som människans bokstavliga skal men också som en behållare för allt det som är individuellt inom oss. I utställningen presenteras Maria Nordins nyaste målningar, som visar skal och yta men handlar om att synliggöra det osynliga.

  medverkande konstnärer

  Bilder från utställningen

  bruno
  maria
  koberling
  lars lerin