Ann Edholm

Född 1953, Sverige

Ann Edholm utbildades bl.a. på Konsthögskolan i Stockholm, där hon även var professor 1991-98. Hon har blivit känd för sitt abstrakta måleri med upprepade sekvenser. Edholm arbetar med ett reducerat färg- och formspråk. Reduktionen har blivit ett experimentfält i hennes konst. Enkla, geometriska figurer återkommer på stora, ofta enfärgade bakgrundsytor. Lika betydelsebärande är ljuset.

I verken finns referenser till den äldre konsthistorien, renässansmålarna Fra Angelico, Piero della Franceska och Caspar David Friedrich samt till de amerikanska abstrakta expressionisterna Ellsworth Kelly, Mark Rothko och Barnett Newman. Ytterligare en viktig inspirationskälla för Ann Edholm är naturen med dess ruvande hemligheter.