Arne Isacsson

1917–2010, Sverige

Landskap var ett centralt motiv i Arne Isacssons skapande. Han arbetade ofta på tunna pappersark och använde sig av ett klassiskt akvarellmåleri. Livet igenom experimenterade han dock med själva tekniken och blev upphovsman till s.k. akvarellmonotypier, där bilden uppstår under pigmentets möte med vattnet och ett tunt specialpapper.

Arne Isacsson blev känd inte bara för sitt måleri utan även för sitt materialintresse. Under åtskilliga decennier utforskade han hur färgegenskaper förändras i rikliga vattenmängder och studerade hur papper reagerar med pigment och fukt. Han var professor i akvarellteknik, en känd pedagog och författare till läroböcker i olje- och akvarellteknik. Arne Isacsson grundade Gerlesborgsskolan.