Eva Vilne

Född 1948, Sverige

Eva Vilne målar flickor och kvinnor. Deras känslor och sinnestillstånd avspeglas i kroppshållning och gester. De dansar eller fångas i en cirkel av skuggor. I de finlemmade gestalternas stora ögon växlar rädsla, sorg och glädje. Ibland handlar det om en ensam varelse. Ibland håller en kvinna ett flickebarn i famnen. Referenserna till Lena Cronqvist finns där, men förebilderna finns egentligen i ett gammalt kyrkomåleri. Eva Vilnes konst berör ständigt frågor kring kvinnlighet och den utsatta kroppen. Det handlar om tiden som ett cykliskt förlopp och insikter om hur livets vackra och grymma sidor tangerar varandra. Verken växer sakta fram. I färgskalorna dominerar brunröda och blå toner.