Karin Wikström

Född 1959, Sverige

Karin Wikström är både en skicklig tecknare och målare med en intressant färgpalett. Hon berättar gärna i bild och fyller sina verk med djurlika gestalter som starkt påminner om sagans värld. Kaniner, grisar och insekter återkommer. I likhet med gamla fabler skildrar Wikströms konst människans sårbarhet, lidelser och drömmar. Varje bild är som en rebus. Under den absurda humorn döljer sig ett djupt vemod. Här finns både mörka undertoner med sexuella anspelningar och en underfundig laddning. Karin Wikström utbildades bland annat på Konsthögskolan Valand på 1990-talet. Hon bor och är verksam i Göteborg.