Michael Kvium

Född 1955, Danmark

Sedan 1980-talet har Michael Kvium utvecklat en personlig stil och en säregen ikonografi, påverkad av de stora spanska mästarna Diego Velázquez och Francisco de Goya. Utmärkande för Kviums konst är en speciell färgskala med mörkgrå och bruna toner. I akvarellerna väljer han dock ofta klarare färgklanger än i sitt oljemåleri.

Flora Danica består av ett hundratal djärva porträtt där färg och psykologin kombineras. Upprepningen används som ett stilgrepp. I bildsviten blottas människans existentiella ensamhet, kärlekstörst, fåfänga och vilsenhet. Bakgrunderna är enkelt definierade, vackra färgrymder. Formspråket är intensivt. Allvar och empati blandas med humor. Det robusta och det ömsinta förenas på ett framgångsrikt sätt. Verken i små format fogas samman till en serie där helheten blir överväldigande.