Hoppa till huvudinnehåll
Hållbarhet

Hållbarhet

Nordiska Akvarellmuseet är en plats för möten mellan konst, människor och natur. Med vår placering vid havskanten och skärgården som närmsta granne är miljön en aspekt i allt vi gör på museet. Vi främjar en socialt hållbar plats genom att skapa möjligheter för boende och besökare att ta del av kultur året om.
Klipphäll och vatten

Nordiska Akvarellmuseet är ett åretruntöppet museum som producerar sex–åtta utställningar per år. Beläget i kustlandskapet på Tjörn har museet besökare från såväl lokalsamhället som från hela världen. Genom att erbjuda ett omfångsrikt program skapar vi upplevelser året om och bidrar till en rik kultur för boende och besökare. Detta lockar fler besökare när och där det inte är fullt, och gör Tjörn till en levande plats att bo och arbeta på. Nordiska Akvarellmuseet är och ska vara en plats för möten mellan konst, människor och natur.

MILJÖ

HÄR VÄVS KONST OCH NATUR SAMMAN

Med vår placering vid havskanten och skärgården som närmsta granne är miljön en aspekt i allt vi gör på museet. Museet verkar för miljömässig hållbarhet genom att:

 • Vid utställningsproduktion arbetar vi aktivt med att återbruka material och ta tillvara på spill. Renovering och färgval görs med långsiktighet i åtanke.
 • Utställningstransporter samordnas via specialiserade transportörer av konstverk och sampackning sker när så är möjligt. Transportfirmorna som anlitas har miljö- och kvalitetscertifikat.
 • Museet har kraftigt reducerat produktionen av trycksaker och såväl vernissagekort som programblad har blivit helt digitala.
 • Inköp görs i större volymer vid färre tillfällen och beställningar från museets olika avdelningar samordnas. 
 • I museets alla verksamheter är sopsortering en självklar del, såväl som att få ner avfallsvolymerna.
 • På museibyggnadens tak är 205 solcellspaneler installerade.
 • Vi uppmuntrar besökare att använda kollektivtrafik. Vid utvalda arrangemang, såsom konserter och vernissager, erbjuds besökarna bussalternativ som helt eller delvis bekostas av museet.
 • Uppvärmning av museibyggnaden sker med hjälp av bergvärme.
 • Gästateljéerna värms upp med moderna, energisnåla luftvärmepumpar.
 • Belysningen i utställningshallar och stora delar av utomhusmiljön består av LED-lampor. I personallokaler och offentliga utrymmen, såsom WC, styrs belysningen av rörelsesensorer.
 • Vi har initierat projekt som utforskar digitala konstnärsresidens på distans, både i teori och praktik.

SOCIAL HÅLLBARHET

BRA FÖR BOENDE OCH BESÖKARE – FLER VERKSAMHETER OCH BREDARE DELAKTIGHET

Genom att erbjuda ett rikt utställnings- och arrangemangsprogram skapar vi möjligheter för boende och besökare att ta del av kultur året om. Detta skapar i sin tur förutsättningar för fler jobb och nya verksamheter, genom en stadig efterfrågan av restauranger, affärer och annan service. Nordiska Akvarellmuseet samarbetar med Tjörns kommun för att skapa en attraktiv och levande plats året om. Genom att tillgängliggöra konsten på flera plan arbetar vi aktivt med att sänka trösklarna till institutionen. Vi främjar en socialt hållbar plats genom att: 

 • Vid reparation och underhåll av lokalerna prioriterar vi lokala leverantörer för långsiktiga samarbeten.
 • Vi stöttar det lokala föreningslivet och utöver program i egen regi anordnar vi kontinuerligt samarrangemang med lokala aktörer.
 • Vi erbjuder gratis besök för kommunens skolor. Nordiska Akvarellmuseet ingår i kommunens långsiktiga handlingsplan för att garantera att alla barn och unga i Tjörns kommun aktivt får uppleva, delta i och själva skapa konst och kultur. I planen står angivet att årskurs 2, 3 och 7 samt särskolan ska besöka museet under läsåret. Dessutom erbjuder museet kostnadsfri fortbildning för skolans personal.
 • Besökare under 26 år har alltid fri entré.
 • I museets butik finns som regel ett urval av produkter av lokala hantverkare, som varierar utifrån säsong och utställning.
 • Vårt mål är att alla oberoende av förkunskaper ska känna sig hemma på museet och därför jobbar vi aktivt med kunskapsspridning. Genom gratis visningar, textmaterial, audioguider och pedagogiska verktyg kan alla fördjupa sin upplevelse av konsten.
 • Vi deltar i och bedriver forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att öka tillgängligheten och delaktigheten. Till exempel har vi under många år utforskat hur robotteknik kan nå besökare som befinner sig på annan geografisk plats.
 • Genom åren har vi utvecklat den digitala förmedlingen som kunskapsväg och utvecklar kontinuerligt nya sätt att tillgängliggöra konsten, även för besökare som av olika anledningar inte kan besöka oss fysiskt. Tillsammans med Tjörns kommun har vi arbetat för att samtliga boende på äldreboenden på Tjörn ska uppleva konst från museet på distans.
 • I maj 2022 rankade Webperf Nordiska Akvarellmuseets hemsida på första plats (av 177 listade) inom genren kulturell verksamhet. I bedömningen utgick man från kriterierna tillgänglighet, prestanda, integritet och informationssäkerhet. Genom en användarvänlig och tillgänglighetsanpassad webb arbetar vi för att alla kan ta del av informationen vi sprider.