Hoppa till huvudinnehåll
Saara Ekström

konstnär

Saara Ekström

  • Född
  • Finland
Saara Ekström
Saara Ekström, ur videoverket No Body I-III, 2007

Saara Ekströms konst handlar om grundläggande frågor kring liv och död som ett evigt kretslopp. Här finns även ett starkt intresse för vatten som livets källa. Tiden är också ett bärande tema i Ekströms sensuella skapande. I olika konstnärliga tekniker som installation, teckning, måleri, fotografi och video arbetar hon med objekt, kroppsliga material som hår, blod och levande ting som blommor och ostron. Materialen väljs utifrån konstnärens intresse att belysa tidens gång och förgänglighet. Vissa verk kan skrumpna och förtvina, medan andra bevaras för evigt. Även i akvarellerna fångar Saara Ekström motsägelser och kontraster, det tilldragande och det frånstötande. Vid sidan om det vackra bereds plats åt det oglamorösa. Det sköna och det fula får komplettera varandra.

Fler verk av konstnären

Autisterna
Saara Ekström, Autisterna, 2000
Grotesque Arabesque
Saara Ekström, ur videoverket Grotesque & Arabesque I, 2005